Welkom bij de post-COVID gemeenschap

Wij zijn een vereniging, opgericht door en voor COVID-19-patiënten die na maanden nog steeds kampen met de gevolgen van hun besmetting.

Vorig jaar overviel het coronavirus ons allemaal. Dat was de start van een wereldwijde crisis. In deze eerste fase ging alle aandacht terecht naar het voorkomen van een verdere spreiding.

Op 20 oktober 2020 telde België meer dan 10.000 doden, 23.000 hospitalisaties en 230.000 vastgestelde besmettingen. Bijna 197.000 mensen moesten thuis omgaan met hun ziekte. Via pers en politiek kregen deze dagelijks te horen dat ze 'milde' symptomen hadden en dat ze binnen een paar weken volledig zouden herstellen.

Ondertussen groeit het bewijs dat meer dan 10% van deze 'milde' gevallen, soms maanden na hun besmetting, last blijven hebben. Zij hebben o.a. ademhalingsmoeilijkheden, spierzwakte en -pijn, vermoeidheid, langdurige koorts, neurologische-, vasculaire- en hartklachten. Bij de groep die gehospitaliseerd werd, liggen de cijfers hoger en gaat het over 3/4 van de mensen. 

Het probleem is dat deze grote groep mensen zorg nodig heeft, maar niet altijd krijgt. Zij hebben daarnaast soms financiële problemen, omdat ze niet of enkel deeltijds kunnen werken. Sommigen hebben thuis hulp nodig, maar ook dat is niet altijd mogelijk. 

Om de omvang en de problemen van de groep op de politieke agenda te plaatsen, werkten enkele langdurig zieken deze post-COVID-campagne uit. Zo hopen we het onder de aandacht te brengen van overheden, werkgevers, experten en media.

Samen sterker!

Word lid van de post-COVID gemeenschap en onderteken de petitie

Wat kunnen we doen?

  1. Word lid van de post-COVID gemeenschap
  2. Onderteken de petitie

Waarom deze campagne?

  • Erkenning van post-COVID als syndroom.
  • Duidelijke richtlijnen voor zorgverstrekkers en hulpverleners.
  • Meer en betere samenwerking tussen zorgverstrekkers, zowel in de eerste lijn als met de ziekenhuizen.
  • Meer wetenschappelijk onderzoek zodat we weten hoe we hiermee moeten omgaan.
  • De patiënten betrekken bij toekomstige beleidskeuzes rond dit thema.
  • Het besef dat het langdurig karakter van deze ziekte doorweegt op menselijk en economisch vlak, zowel voor de patiënt als diens omgeving, en een zware impact heeft op de gezondheidszorg.

I want you to know that someone out there cares

We care